Siirry sisältöön

Mittauspalvelut

 • GPS-mittaukset ja takymetrimittaukset
 • Valvontamittaukset
 • Maastomallit
 • Pinta-alakartoitukset
 • Kaavoitusmittaus
 • Saneerauskartoitukset
 • Kaapelikartoitukset
 • Kalliokartoitukset
 • Tarkekartoitukset
 • Vesi-, viemäri-, hulevesi- ja kaukolämpökartoitukset
 • Määräalamittaukset
 • Rakennuskartoitukset
 • HSY:n vesihuoltolinjojen kartoitus

 • Suunnitelmien maastonmerkintä
 • Tiemerkintä
 • Vesijohto-, viemäri- ja sadevesimerkinnät ym. kunnallistekniikan maastoon merkintä
 • Perustukset, pulttiryhmät
 • Tasomerkintä esim. kentät, pihat ja leikkipuistot
 • Ponttimerkit, stabilointimerkintä, teräs- ja betonipaalumerkinnät
 • Louhintamerkintä, rakolinjamerkintä ym. erikoislouhinnat
 • Luiskamerkintä

 • Suunnitelmien 3D-mallinnus
 • Inframodel 4
 • Koneohjausmallit
 • Pintojen suunnittelu
 • Taustakartat koneohjaukseen mm. asemakuvat ja johtokartat
 • Tielinjat, kunnallistekniikat, pintojen tasaukset, perustukset ym.
 • Tietojen siirto koneohjaukseen
 • Koneohjaus: neuvonta, avustus ja ohjeistus
 • Koneohjauskauhojen kalibrointi
 • GPS-mittaus ja takymetri-mittaustarkistukset
 • Myös pintojen maastoon merkintä perinteisin menetelmin
 • Korkojärjestelmän asennus ja tarkistus työmaalla

 

 • Tie- ja maanrakennustyömaat (inframittaus)
 • Teollisuusrakennustyömaat
 • Talonrakennustyömaat
 • Louhintatyömaat
 • Kunnallistekniikka- ja vesihuoltotyömaat
 • Saneeraustyömaat
 • Kaatopaikat
 • Asfaltointityömaat: tasausten suunnittelu
 • Siltatyömaat
 • Paalutus-, stabilointi- ja muut pohjanvahvistustyömaat
 • Urakkalaskenta

 • Pinta-alalaskennat
 • Massalaskenta
 • Määräluettelot
 • Tien massalaskenta
 • Louhintamassalaskenta
 • Laskentatulostus: mm. asemakuva, poikkileikkaus, pituusleikkaus, massaluettelo
 • Pystysuorien pintojen massalaskenta- ja neliölaskenta

 • Tarkepiirustukset ja tulostus sekä tarkkeiden luovutukset
 • Paalutuspöytäkirjat liitteineen
 • Tarkekuvien koodaukset esim. vesihuolto HSY, kaapelitarkkeet johtotietoon
 • Maastomallit korkeuskäyrillä tai korkeusvärityksellä
 • Tarkepiirustukset pohja- tai asemakuvilla

 

Kalusto

Trimble S6 4 kpl
Trimble R10 2 kpl
Trimble TSC7
Trimble TSC3

Ohjelmistot

AutoCAD
3D-Win
Business Center
Tekla
Trimble Connect
Solibri
Microstation